”Relativt snabb, lagom stor och sjöduglig häckbåt med ett för seglaren tilltalande yttre” var några av de kriterier som GKSS hade satt upp för sin konstruktionstävling 1928. Det hade kommit önskemål om en billigare segelsport, då antalet mindre båttyper var få. Tanken var att man skulle bygga tre 20 m2 utlottningsbåtar och att dessa skulle tillverkas i furu eller afrikansk mahogny med  15 resp 17 mm askspant. Längd ca 8,70m och bredd ca 2,00m. Fyra tävlingsbidrag kom in där man till slut antog förslaget från den meriterade konstruktören och norrmannen Johan Anker. Hans design väckte stor uppmärksamhet inte bara i Sverige utan även i Danmark där man byggde sex båtar till sommaren 1929. Hjalmar Johansson fick uppdraget att bygga de tre utlottningsbåtarna samt ytterligare tre till privatpersoner.

Utlottningen av båtarna ägde rum den 2 juli, 1929. Den blå Draken, DS 1, vanns av Georg Hallquist och såldes direkt till C.G Fast. Den gröna, DS 2, vann fru Ingrid Waller och köptes av Alf Palmquist och döptes till ”Galejan”. Den röda, DS 3, behölls av vinnaren Enqvist. Under sommaren tävlades det flitigt i klassen och Draken fick ett mycket gott rykte. ”Styv, snabb och vacker i sjön”, nämndes många gånger i Seglarbladets spalter. Under 1930 och satsade GKSS åter på Draken som utlottningsbåt för att ge klassen bredd från första början. Det tävlades under hela 30-talet och klassen växte och spred sig internationellt.

1937 tog medlemmarna från Clyde Yacht Clubs’ Association i Skottland initiativet till ”International Dragon Cup” eller som den nu heter ”Dragon Gold Cup”. Det är en årlig kappsegling med hög status, där arrangemanget roterar mellan på förhand uppgjorda värdnationer. Premiären vanns av Rolf Billner i ”Fafne” och två år senare togs pokalen hem av Pelle Gedda i ”Gedos”. 2010 seglades Dragon Gold Cup i Marstrand och 2021 är det dags igen.

Draken var under sent 30-tal väl spridd över hela Europa och med detta växte önskemålen fram om en rigg som kunde bära spinnaker samt att skota genuan utanför vanten. Det skulle dock dröja ändå till 1946 innan drakens nuvarande rigg ritades. Många förslag fanns, och ett citat från Göteborgs-Posten från september 1946 belyser intresset för klassen.

”Draken har blivit en kappseglingsklass att räkna med vid seglingsarrangemang. Det verkar som om denna strid, vilket uppstått om typens omriggning, stimulerat till flitigare kappseglande. Nu vill man hoppas att den aktuella omriggningsfrågan får en bra lösning, som icke omöjliggör nordiskt, och även internationellt utbyte. Inom klassen har fostrats många goda rorsmän och besättningar, som icke räknar sig till ”stjärnrorsmansklassen”. Och då kan man hoppas på resultat”.

1948 hade den nya riggen blivit obligatorisk och klassen fick olympisk status under OS i London. I samband med detta grundades Svensk Drakklubb vilken firade 70 år 2018. Idag finns över 1,300 båtar registrerade i 31 länder. Klassen attraherar en härlig bredd av seglare med olika bakgrund och meriter som dock alla seglar på samma villkor vilket är unikt för klassen.