Svensk Drakklubb och dess styrelse representerar medlemmarnas intressen och främjar seglingsklassens utveckling i Sverige. Tillsammans med arrangerande klubbar och partners driver vi initiativ för att våra medlemmar skall få en så bra upplevelse som möjligt vid tävlingar och andra sammankomster. Vi har även ett nära samarbete med våra Nordiska kollegor för att premiera varandras program samt upprätthålla en god social gemenskap. Vi representerar även Sveriges intressen vid det internationella förbundets (IDA) årsmöten.

Våra medlemmar uppmuntras att kontakta styrelsen med frågor, synpunkter och förslag. Du når styrelsen genom nedan telefonnummer eller e-post.

  • Ordförande: Christoffer Meyer
  • Vice ordförande: Sputte Baltscheffsky
  • Sekreterare: Mattias Jonsson (0739-73 94 45)
  • Internationell sekreterare: Martin Pålsson (0708-36 35 30)
  • Kassör: Mikael Ring (0704-29 63 43)
  • Ledamot: Petter Axelsson (‭0721-51 53 98‬)

Valberedning

  • Sammankallande: Jan Secher
  • Ledamot: Anders Bäckström

Postadress

Svensk Drakklubb
Grev Turegatan 8
114 46 Stockholm

info@svenskdrakklubb.se

PlusGirot 65 70 44-4

Swish 123 350 89 34