Bli medlem i Svensk Drakklubb

Medlemskapet är obligatoriskt för alla aktiva rorsmän och gastar och hjälper klubben att arrangera både träning och tävling samt rekrytera nya besättningar till vår klass.

Medlemsavgiften för 2020 är enligt nedan:

  • Båt: 750 kr
  • Besättningsmedlem (rorsman/gast): 250 kr
  • Stödjande medlem: 250 kr
  • Gåva: frivilligt och uppskattat

Avgiften erläggs till PlusGirot 65 70 44-4 alternativt via Swish 123 350 89 34.

Befintliga medlemmar anger endast namn vid betalningen.

Nya medlemmar kompletterar på höger sida.

Betalning motses senast den 1 mars innevarande år. Glöm inte att lösa tävlingslicens och därmed också bli olycksfallsförsäkrad i samband med kappsegling. Detta gäller både rorsman och gast. Du läser mer om licensen här.

Nya medlemmar