Medlemskapet är obligatoriskt för alla aktiva rorsmän och gastar och hjälper dessutom klubben att arrangera både träning och kappsegling. Avgiften bidrar också i arbetet med att representera våra svenska intressen internationellt genom IDA (International Dragon Association) och för att rekrytera nya besättningar till vår klass. En del av medlemskapet går också till avgiften som Svensk Drakklubb betalar till IDA.

Medlemsavgiften för 2023 är enligt nedan:

  • Båt: 750 kr
  • Besättningsmedlem (rorsman/gast): 250 kr
  • Stödjande medlem: 250 kr
  • Gåva: frivilligt och uppskattat

Nytt medlemskap ansöks genom att fylla i formuläret på höger sida. Komplettera denna med betalning till nedan PlusGiro eller genom Swish. Ange ert namn och båtnummer vid inbetalning.

Under 2020 introducerade vi ett nytt system för att fakturera medlemsavgiften till befintliga medlemmar. Det innebär att ni får ett mail med underlag till den e-postadress vi har registrerad sedan tidigare. Meddela oss ny eller ändrad e-postadress till ekonomi@svenskdrakklubb.se.

PlusGirot 65 70 44-4

Swish 123 350 89 34.

Betalning motses senast den 1 februari innevarande år. Glöm inte att lösa tävlingslicens och därmed också bli olycksfallsförsäkrad i samband med kappsegling. Detta gäller både rorsman och gast. Du läser mer om licensen här.

 


 

WhatsApp

Medlemmarna i Svensk Drakklubb har två grupper på WhatsApp för Västkusten och Östkusten. Ni ansluter till respektive grupp på nedan länkar (QR-koden är för er som sitter vid en dator och läser av koden med kameran på er telefon):

Klicka här för att ansluta till gruppen för Västkusten på din telefon

 

 

Klicka här för att ansluta till gruppen för Östkusten på din telefon

Ansökan om medlemskap

[ninja_form id=2]