Medlemskapet är obligatoriskt för alla aktiva rorsmän och gastar och hjälper dessutom klubben att arrangera både träning och kappsegling. Avgiften bidrar också i arbetet med att representera våra svenska intressen internationellt genom IDA (International Dragon Association) och för att rekrytera nya besättningar till vår klass. En del av medlemskapet går också till avgiften som Svensk Drakklubb betalar till IDA.

Medlemsavgiften för 2020 är enligt nedan:

  • Båt: 750 kr
  • Besättningsmedlem (rorsman/gast): 250 kr
  • Stödjande medlem: 250 kr
  • Gåva: frivilligt och uppskattat

Nya medlemmar kan efter inbetalt belopp komplettera med information i formuläret på höger sida.

Under året har vi introducerat vi ett nytt system för att fakturera medlemsavgiften. Det innebär att ni får ett mail med underlag till den e-postadress vi har registrerad sedan tidigare. Har vi ingen e-postadress så får ni betala “manuellt” genom PlusGiro/Swish enligt nedan eller meddela oss ny eller ändrad e-postadress till ekonomi@svenskdrakklubb.se.

PlusGirot 65 70 44-4

Swish 123 350 89 34.

Betalning motses senast den 1 mars innevarande år. Glöm inte att lösa tävlingslicens och därmed också bli olycksfallsförsäkrad i samband med kappsegling. Detta gäller både rorsman och gast. Du läser mer om licensen här.

Nya medlemmar