Här följer listan över nordiska regattor plus IDA-mästerskap under 2021. Regattor som kvalificerar till svensk ranking är skrivna i kursiv stil. Samtliga svenska regattor finns inlagda i Sailarena där även anmälan görs. Klicka på respektive regatta för att komma direkt till anmälan. För information om internationella regattor hänvisar vi till IDA’s hemsida