Här följer listan över nordiska regattor plus IDA-mästerskap under 2021. Regattor som kvalificerar till svensk ranking är skrivna i kursiv stil. Samtliga svenska regattor finns inlagda i Sailarena där även anmälan görs. För utländska regattor hänvisas till Manage2Sail eller klubbarnas hemsidor. För information om internationella regattor hänvisar vi till IDA’s hemsida 

April

24-26 april – Träningsläger, Marstrand (Preliminärt)

12-16 april – European Championship, Mallorca (ES)

Maj

1-2 maj – Øresundsmesterskab, Hellerup (DK)

14-16 maj – Danskt Mästerskap, Hellerup (DK)

22-23 maj – Vårdraken, Långedrag (S)

Juni

6 juni – Classic-regattan, Långedrag (S)

12-13 juni – Emtunga Cup Marstrand (S)

13-18 juni – VM Kühlungsborn (D)

Juli

1-3 juli – Hankø Race Week med Norskt Mästerskap Hankø (N)

29-1/8 Danish Grand Prix, Dragør (DK)

Augusti

6-8 augusti – Svenskt Mästerskap, Marstrand (S)

12-20 augusti – Dragon Gold Cup, Marstrand (S)

September

4-5 september – Höstdraken, Karlsborg (S)