Här följer listan över nordiska regattor plus IDA-mästerskap under 2020. Regattor som kvalificerar till svensk ranking är skrivna i kursiv stil. Samtliga svenska regattor finns inlagda i Sailarena där även anmälan görs. För utländska regattor hänvisas till Manage2Sail eller klubbarnas hemsidor. För information om internationella regattor hänvisar vi till IDA’s hemsida 

April

24-26 april – Träningsläger, Marstrand (S) (INSTÄLLD)

20-26 april – European Championship, Mallorca (ES) (INSTÄLLD)

Maj

9-10 maj – Øresundsmesterskab, Hellerup (DK) (INSTÄLLD)

16-17 maj – Vårdraken, Långedrag (S) (INSTÄLLD)

Juni

6 juni – Klassiska Regattan (GKSS), Långedrag (S)

12-14 juni – Svenskt och Nordiskt Mästerskap, Marstrand (S) (INSTÄLLD)

25-28 juni – Hankø Race Week, Hankø (N)

Augusti

14-16 augusti – Danskt Mästerskap, Hellerup Sejlklub, Hellerup (DK)

22-23 augusti – Svenskt Mästerskap, Marstrand (S)

29-30 augusti – Höstdraken, Wanäs Regattan, Karlsborg (S)

September

5-11 september – Dragon Gold Cup, Kinsale (IRL) (INSTÄLLD)