Medlemsavgift 2017

Insättning av medlemsavgift göres på Svensk Drakklubbs postgiro 65 70 44-4.
Glöm inte att ange namn, adress, telefon, E-mail och i förekommande fall segelnummer.
Medlemsavgifterna för 2017 är:
• Kappseglande båt samt 3 besättningsmedlemmar 1.500:-
• Icke kappseglande båt 250:-
• Stödjande Medlem 250:-
Information om hur man betalar medlemsavgiften finns alltid att hitta på vår hemsida under Svensk Drakklubb i menyn till vänster.
För de besättningsmedlemmar som inte redan får våra utskick via mail kan registrera under Medlemsregistrering i vänsterspalten. Där kan ni dessutom uppdatera era kontaktuppgifter när ni tex byter mailadress.