Rapport från årsmötet

Årsmötet i Svensk Drakklubb hölls i år på västkusten och Långedrag. En engagerad skara medlemmar sökte sig till GKSS klubbhus för att lyssna till styrelsens redogörelse av årets händelser och pågående projekt. Sammantaget har 2018 innehållit många uppskattade aktiviteter på hemmaplan och internationellt och även fina sportsliga framgångar, däribland ett danskt mästerskap (!). Mer om detta och annat läser ni i verksamhetsberättelsen, protokollet och den ekonomiska redovisningen som finns bilagd längre ner.

Bland årets utmärkelser delades pris ut till ”Team Nanna” med Jonas Wahlström, Anders Bäckström och Peter Bäckström för sin förstaplats på Svensk Drake Ranking 2018. Anders Bäckström, som även utgör SDK’s valberedning tillsammans med Jan Secher, tog emot en magnumbutelj med ädel dryck för insatsen.Även ”Team Scylla” med Petter Axelsson uppmärksammades för sitt deltagande på alla tre rankingregattor och premierades med en likadant välsmakande pris. Priset för ”Världens Bästa Svenska Drake” (VBSD) tilldelades ”Team High Times” med K-G Löhr, Martin Rudbäck och Jesper Bendix för 16:e platsen på den internationella rankingen.

Anders Bäckström och sekreterare Martin Pålsson.
Petter Axelsson och samme sekreterare Pålsson.

Vi hade ett mycket uppskattat besök från fyra medlemmar från Mönsterås SK som ju arrangerar både svenskt och nordiskt mästerskap under 2019. Med stor entusiasm fick vi genom ordförande Peter Johansson berättat om klubbens intressanta historia och erfarenhet av att segla och arrangera regattor i Drake. Under nästa år sammanfaller en rad jubileum mellan Svensk Drakklubb och MSK. Klubben har varit verksam sedan 1929 (90 år) och det är samma år som de berömda utlottningsbåtarna stod klara hos GKSS i Långedrag vilket markerar vår klass födelse. MSK arrangerade även ett uppskattat SM i Drake 1969 (50 år) och att få segla på dessa historiska vatten under vårt jubileumsår blir en verklig höjdpunkt!

MSK’s ordförande Peter Johansson presenterar klubb och arrangemang.
Bronsplaketten från SM i Drake 1969.