Rapport från årsmötet 2021

Årsmötet den 13 oktober lockade många medlemmar till moderklubben GKSS och även digitalt anslöt medlemmar från olika håll. Mötet genomfördes med sina formella delar där valberedningens förslag till styrelse godkändes av stämman vilket innebär att de ledamöter som stod för omval fick förnyat förtroende för ytterligare en period.

Därtill fastställde vi oförändrade medlemsavgifter för 2022 och klubbade en budget i linje med den som antogs för 2020/2021. Vi delade också ut en rad vandringspriser med hjälp av ”ceremonimästare” Lasse Molse som också instiftat Classic-priserna för totalvinnare samt bästa Drake äldre än 20 år på Klassiska Regattan i Långedrag. Vi ser fram emot fler båtar som tävlar om dessa skönheter under 2022.

På mötet premiärvisades också den film som tagits fram som ett minne och tecken på uppskattning till alla som deltog på Dragon Gold Cup 2021. Länk till film.

Vi kunde också konstatera att antalet medlemmar har ökat med drygt 40% sedan förra årsmötet vilket är mycket glädjande. Ambitionen är att upprätthålla en hög kvalitet på aktiviteter och därtill utveckla samarbeten med organisationer och företag som kan bidra till ett mervärde för våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot förslag på initiativ som kan vara till gagn för vår klubb.

SWE 291 med Henrik Larsson och priset för bästa Drake äldre än 20 år på SM.
Martin Pålsson och SWE 401 tar emot priset för Världens Bästa Svenska Drake.
Björn Palmquist med Classic-priset för totalsegraren på Klassiska Regattan på GKSS.
Lasse Molse med det andra Classic-priset för bästa Drake äldre än 20 år på Klassiska Regattan.
Keith Swinton på SWE 345 ”Miss Behavior” med Peter Hjörnes vandringspris till vinnaren av Vårdraken.